Velkommen til kurs for ungdomsforeldre!

Kurs for ungdomsforeldre

Slik lød overskriften på invitasjonen og jeg takket “ja.” Jeg tror alle alltid har noe å lære. De som mener at man ikke trenger delta på foreldremøter, kurs, samtaler eller dugnader er den største taperen når det kommer til ungene sine. Det handler om å kjenne til det terrenget ungene………..

Trykk her for å lese hele innlegget